Werkgeluk in plaats van werkdruk

By 24/09/2018blog

I love my job; gelukkige mensen presteren beter

Werkgeluk in plaats van werkdruk

In september was de ‘week van het werkgeluk’, internationaal ‘the week of happiness’ genaamd. Een initiatief van verschillende HR-organisaties en -professionals om het werkgeluk onder de aandacht te brengen. Het thema moet hoog op de agenda van organisaties staan, aldus de organisatie van de week van het werkgeluk.

Werkgeluk is wel een thema de laatste tijd en intuïtief heb je er wel een beeld bij wat het betekent. Maar wat is werkgeluk nou precies? Hoe creëer je het en wat kun je als werkgever hieraan bijdragen? We willen toch allemaal goed gemotiveerde blije medewerkers die excellent presteren?!

Wat is werkgeluk?

Mensen ervaren werkgeluk wanneer ze met plezier naar hun werk gaan. Wanneer ze voldoening uit hun werk halen, weten waaraan hun werk bijdraagt en dat ze het werk zinvol vinden. Wie gelukkig aan het werk is presteert beter, heeft minder last van stress en raakt niet in een burn-out, aldus Martin Seligman, een van de grondleggers van de Positieve Psychologie.

Voor werkgeluk is het belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen zijn en dat ze iets van waarde toevoegen aan het werk. Een goede focus op die onderdelen van het werk die men leuk vindt is daarbij belangrijk. Leg de nadruk op de eigen talenten en wat men graag doet. Inzicht in waar medewerkers naar streven en het liefste willen is daarbij doorslaggevend.

Werkgeluk voor iedereen

Een van de bekendste werkgeluk goeroes is Alexander Kjerulf. Hij heeft zichzelf omgedoopt tot Chief Happiness Officer. Zijn doel? Werkgeluk voor iedereen.  Kjerulf is kritisch, werkgevers die werkgeluk willen verhogen maken een fundamentele fout. Ze focussen zich te veel op ‘job satisfaction’ in plaats van geluk. Job satisfaction wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst die je eenmaal per jaar invult over de meest uiteenlopende zaken van het werk. Ben je tevreden over de werktijden, ben je tevreden over de werkinhoud, word je voldoende uitgedaagd en zelfs, ben je tevreden over het licht boven je bureau. Kjerulf benadrukt dat job satisfaction niet hetzelfde is als werkgeluk. Job satisfaction gaat over wat je van je werk vindt, werkgeluk gaat over hoe je voelt over je werk.

Daarnaast denken organisaties dat het veel geld kost om werkgeluk te creëren. Geluk zit in de kleine dingen, volgens Kjerulf. Het is effecienter om meerdere kleine dingen te doen dan 1 groot ding. Elk jaar een groot feest geven is wel leuk, maar verhoogd het werkgelk nauwelijks.

Werkgeluk belangrijk voor de werkgever

Werkgeluk is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van iedere medewerker zelf. Echter zijn medewerkers niet altijd in staat hieraan te werken. Ze kunnen passief zijn,  de verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen of hebben geen idee waaruit zij hun werkgeluk kunnen halen. Omdat het belang van blije en gelukkige medewerkers voor de werkgever groot is, is het raadzaam om ook als werkgever hieraan te werken.

Gelukkige mensen presteren beter. Dat klinkt niet alleen logisch, de positieve psychologie heeft dit ook wetenschappelijk aangetoond. Gelukkige mensen zijn creatiever, productiever, energieker en stressbestendiger. Gevolgen zijn betere resultaten, hogere productiviteit en minder ziekteverzuim. Dat is voor iedere organisatie wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat 4 van de 5 medewerkers vinden dat de werkgever verantwoordelijk is voor het werkgeluk. Toch investeren de meeste organisaties niet in het verhogen van het werkgeluk van de eigen werknemers.

Werkdruk haaks op werkgeluk

Werkdruk staat zo’n beetje tegenover werkgeluk. Het ontstaat wanneer er structureel een onbalans is tussen de eisen van het werk en de mogelijkheden van een werknemer om het werk naar behoren uit te voeren. Werkdruk treedt op als medewerkers het werk niet binnen de gestelde tijd af krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang werknemers het werk kunnen bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen.

Werkdruk ontstaat bijvoorbeeld door te weinig tijd voor opdrachten of te hoge kwaliteitseisen aan het werk. Maar het kan ook worden veroorzaakt door de werkomstandigheden en persoonlijke omstandigheden zoals conflicten of veranderingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer een derde van de werknemers vaak of altijd werkdruk ervaart. Te hoge werkdruk kan leiden tot klachten en verzuim, maar ook tot minder productie of zelfs ontevreden klanten. Dit in tegenstelling tot werkgeluk dat leidt tot productieve, energieke en stressbestendige medewerkers.

Van werkdruk naar werkgeluk

Werkdruk kent vele vaders. Een van de belangrijkste factoren om de werkdruk te verlagen en meer werkgeluk te verkrijgen is te zorgen dat men werk doet dat men leuk en belangrijk vindt. Het hebben van inzicht in de dominante drijfveren van mensen is hierbij van groot belang. Drijfveren zeggen alles over wat mensen intrinsiek willen en waar ze naar streven. Wat hen inspireert en in beweging zet en uiteindelijk wat mensen gelukkig maakt. Als mensen werken volgens hun eigen drijfveren, zijn ze in zichzelf al gelukkig.

Voor werkgevers is essentieel om te weten wat de drijfveren van de medewerkers zijn. Wanneer men namelijk weet wat de drijfveren zijn, kunnen deze worden gematcht met het werk, de verantwoordelijkheden, de communicatie en andere voor de medewerker belangrijke aspecten. Denk bij dit laatste aan de mogelijkheden voor opleidingen, andere beloningsvormen, vrije tijd en secundaire arbeidsomstandigheden.

Met inzicht in de drijfveren wordt tevens inzicht verkregen in hoe iemand in het team zit. Hoe de drijfveren zijn t.o.v. het de andere teamleden en zelfs hoe iemand past binnen de bedrijfscultuur. En dat laatste is zeker van belang voor de nieuwste generatie; de millennials. Veel van hen kijken eerst naar de organisatie en dan pas naar de functie. Voor hen staat werkgeluk hoog op de agenda. Meer dan ooit willen zij kunnen zeggen “I love my job”.