Kinderen ontwikkelen vanuit hun drijfveren

By 17/06/2020nieuws

Kinderen ontwikkelen vanuit hun drijfveren

BUTTONS start in het nieuwe schooljaar een pilot speciaal gericht op kinderen. Via het op maat gemaakte drijfverenprogramma van BUTTONS worden zij zich al op jonge leeftijd bewust van hun eigen drijfveren en die van klasgenoten. BUTTONS levert hiermee een concreet hulpmiddel om deze kinderen en hun talenten verder te helpen ontwikkelen vanuit hun intrinsieke motivatie.

Hoe drijfveren vanaf het begin van ons leven allesbepalend zijn

Al op jonge leeftijd worden onze drijfveren gevormd. Volgens de theorie van de Amerikaanse psycholoog David McClelland, die bekend is om zijn motivatietheorie, krijg je een deel van je drijfveren mee met de geboorte. Daarna zijn de eerste paar levensjaren van grote invloed op je drijfveren en tot slot je levenservaring. Dat betekent dat op jonge leeftijd onze drijfveren al aanwezig en gevormd worden. Kinderen hebben echter veelal geen enkel inzicht in wat hen drijft en wat hen in beweging zet.

Ook voor leerkrachten is dat niet altijd duidelijk. Waarom staat het ene kind letterlijk te springen om naar buiten te kunnen terwijl het andere het liefst aan zijn tekening wil blijven schaven? Wat betekent het dat dat ene jongetje nooit iets vertelt tijdens het kringgesprek terwijl hij bij zijn vriendje praatjes voor tien lijkt te hebben?

Onze drijfveren bepalen alles wat we willen, waar we naar streven en waar we gelukkig van worden. We geven veel energie aan het invullen ervan. En als we beweging geven aan onze drijfveren, geeft ons dat veel energie. Des te belangrijker is het om al op jonge leeftijd bewustwording te creëren van wat iemand belangrijk vindt en waar iemand gelukkig van wordt. Kinderen kunnen dan focussen op datgene waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Zijn ze eenmaal bekend met hun drijfveren? Dan kunnen ze bewuster keuzes maken in hun leven.

Hoe wakker je de passie aan bij kinderen?

“In het onderwijs moeten we meer waardering hebben voor de diversiteit aan talenten, bekwaamheden en passies. Bij alles wat je doet, is het belangrijk om een doel, om ambitie te hebben. Passies maken deel uit van wie je bent. Passies moeten aangewakkerd worden (door leraren) zij moeten inspelen op passies en talenten van kinderen.” Aldus Rita Jairam, gedragsdeskundige, lerares van de Kleine Vliegenier in Utrecht en deelnemer aan de pilot.

Het belang van inzicht in de drijfveren bij kinderen onderschrijft ook Josien ter Doest, expert in neurofysiologische ontwikkeling: “Kinderen die zich bewust zijn van hun drijfveren, weten hoe ze zichzelf kunnen ondersteunen van het gevoel van onvermogen naar vermogen. Waardoor ze zelf zelfvertrouwen kunnen laten groeien.”

Pilot ‘Drijfveren inzichtelijk maken bij kinderen”

Om bij kinderen inzicht en bewustwording te creëren in wat hen intrinsiek beweegt, start BUTTONS samen met een aantal professionals van verschillende scholengemeenschappen, een pilot om klassikaal aan het werk te gaan met leerlingen en hun drijfveren. Er is hiertoe een speciale drijfverentest ontwikkeld voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar. Samen met een aantal werkvormen helpt dit deze kinderen bewust te worden van hun eigen drijfveren en die van hun klasgenoten. Doel is uiteindelijk om door het inzicht in de eigen drijfveren bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen, maar ook om onderling meer begrip te creëren voor elkaar.

Marcel Disberg, founder van BUTTONS over dit initiatief: “We zien elke keer weer hoeveel impact het creëren van inzicht en bewustwording in drijfveren heeft op mensen. Mensen begrijpen zichzelf beter en kunnen verklaren waarom ze doen wat ze doen. Deze bewustwording zorgt voor meer begrip voor jezelf en je medemensen, het formuleren van persoonlijke doelstellingen en betere onderlinge samenwerking. Hoe mooi is het om mensen deze inzichten en ervaringen al op jonge leeftijd mee te geven? Dat gaat een enorme positieve impact hebben op de rest van hun leven.”

De pilot start begin september bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Zijn er scholengemeenschappen die interesse hebben om mee te doen of die meer informatie willen? Dan kunnen zij zich melden bij BUTTONS.

Over BUTTONS

BUTTONS is een laagdrempelige visuele en praktische methode voor het ontwikkelen van mensen en teams vanuit hun intrinsieke motivatie. Aan de hand van verschillende werkvormen en programma’s leren mensen zichzelf en elkaar beter kennen waardoor meer begrip ontstaat, een betere samenwerking en focus op doelen en ambities gerealiseerd wordt.

Meedoen met de pilot

Ik heb interesse in dit programma en wil meedoen met deze pilot om kinderen bewust te maken van hun drijfveren.

Neem contact met ons op

Nog vragen?

Ik heb nog vragen over deze pilot en het programma? Ik neem geheel vrijblijvend contact met BUTTONS op.

Vraag het aan BUTTONS

Keep me posted

Hou mij op de hoogte over de ontwikkelingen van de BUTTONS methode voor kinderen!