Persbericht: Buttons helpt MKB bij het vinden en binden van personeel

By 16/03/2018nieuws

Buttons helpt MKB bij het vinden en binden van personeel

Veel MKB bedrijven kampen met het vinden en binden van medewerkers. Er zijn te veel banen en te weinig mensen. Werknemers zitten in een luxepositie terwijl het voor het MKB steeds moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden. Hoe zorg je er nu voor dat je aantrekkelijk bent voor potentiële medewerkers en hoe zorg je ervoor dat ze blijven? Buttons helpt hierbij.

Eén van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt is het gebruik van de employee journey, de ‘reis’ die medewerkers maken binnen een organisatie vanaf het eerste contact met de organisatie tot en met het punt dat ze de organisatie verlaten. In de meest ideale situatie zorgt de organisatie voor een optimale en betrokken werkbeleving binnen de employee journey, waarin medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Maar dan moet je als organisatie wel weten wat iedere (potentiële) medewerker écht wil. Wat zijn hun behoeftes en verlangens, maar ook: wat maakt hen gelukkig en hoe worden ze gestimuleerd?

Buttons achterhaalt wat mensen willen

Als je weet wat medewerkers willen, kom je hen beter tegemoet in wat werkelijk belangrijk is. Met deze kennis wordt een betere werkbeleving en betrokkenheid gecreëerd en meer inzichten geworven in de talenten van mensen. Buttons vertelt in circa drie minuten wat de dominante drijfveren van mensen zijn en wat ze willen.

Buttons is een online toepassing om snel en op speelse wijze drijfveren te bepalen. Het werkt intuïtief en binnen enkele minuten is er inzicht in de dominante drijfveren van mensen. Je weet wat iemand motiveert en energie geeft. Aan welke knoppen moet je draaien om hem of haar in beweging te brengen. Ofwel: wat zijn de buttons zijn van mensen?

Buttons voor het MKB

Buttons geeft MKB bedrijven inzicht in de drijfveren van geselecteerde en genodigde medewerkers. Aan de hand van een heldere rapportage worden de dominante drijfveren van de deelnemers gepresenteerd i.c.m. de betekenis van deze drijfveren, de bijbehorende (potentiële) competenties en passende vragen voor een goede dialoog. Daarmee wordt gericht inzicht verkregen in wat medewerkers echt willen.

Over Buttons

Mensen zijn complexe wezens. Het is zelfs moeilijk om onszelf te begrijpen en om te weten wat we precies willen. Laat staan dat anderen ons begrijpen. Wanneer we meer inzicht krijgen in onze wil en onze drijfveren, kunnen we onszelf beter doorgronden en krijgen we meer inzicht in onze persoonlijkheid, ons zelfbeeld, onze overtuigingen en ons gedrag. Als we weten wat we echt willen en wat ons echt gelukkig maakt, dan zijn we beter in staat om passende doelen te stellen in ons leven en deze te realiseren. Buttons wil drijfveren van mensen achterhalen en bijdragen aan het realiseren van hun persoonlijke doelen.