De rol van drijfveren bij het behalen van de organisatiedoelen

By 02/10/2019blog

De rol van drijfveren bij het behalen van de organisatiedoelen

Kun je kampioen worden, als je niet gemotiveerd bent? Kun je de gestelde doelen behalen, als je niet betrokken bent? Kun je ooit gelukkig worden, als je geen focus hebt op wat belangrijk is. Wanneer medewerkers niet gemotiveerd zijn, niet betrokken zijn en geen focus hebben, heeft dat een directe invloed op de prestaties van medewerkers en een negatief effect op het behalen van de organisatiedoelen.

Wanneer de drijfveren van medewerkers in lijn zijn met de doelen van de organisatie, worden ze automatisch gemotiveerd om zich meer in te zetten en voelen ze zich meer betrokken bij hun werk. Dit leidt tot hogere productiviteit, kwaliteit en betere prestaties. Bovendien draagt het begrijpen en ondersteunen van de drijfveren van medewerkers bij aan hun tevredenheid, motivatie en lager verloop.

Er zijn een aantal redenen waarom vanuit drijfveren gemotiveerde mensen positief bijdragen aan de organisatiedoelen.

1. Het verbetert de prestaties

Uit onderzoek blijkt dat werken vanuit de drijfveren de belangrijkste oorzaak is voor het leveren van prestaties en het behalen van de doelen (Peak – Anders Ericsson, 2017). Wanneer mensen weten wat hen drijft om te werken naar de gestelde doelen, gaan ze automatisch al beter presteren en bereiken hun doelen sneller of beter.

Wil je je medewerkers extra stimuleren? Beloon dan je medewerkers tijdens het uitvoeren van een taak of project en niet pas na afloop. Het hoeft niet met iets groots te zijn. Iets kleins volstaat al zoals een reepje chocola of gewoon een compliment. The Journal of Personality and Social Psychology publiceerde onlangs een artikel waaruit blijkt dat mensen belonen voor het werken aan een taak of project meer inspireert en motiveert dan wachten met de beloning tot de taak voltooid is.

2. Het vergroot de betrokkenheid

Wanneer mensen gemotiveerd zijn iets te doen en de doelen te behalen, steken ze er meer energie in en zijn ze meer betrokken. Ze hebben dan een eigenbelang bij het behalen van een positief resultaat. Niet gemotiveerde medewerkers kun je motiveren door ze te laten werken vanuit de eigen drijfveren. Door in te spelen op wat hen van nature drijft.

3. Het is efficiënt

Drijfveren zijn belangrijk bij het managen van uitdagingen en deze efficiënt uit te voeren. Gemotiveerde mensen zijn doelgericht, georganiseerd en maken vaak schema’s en stellen deadlines om hun werk te doen. Mensen die niet gemotiveerd zijn, hebben geen focus, noch een plan om hun werk tot een goed einde te brengen.

4. Het verhoogt het energieniveau

Wanneer mensen werken vanuit hun drijfveren en ze gemotiveerd zijn, wordt in het hele lichaam adrenaline aangemaakt. Dit resulteert in een verhoogd energieniveau. Het helpt hen om de doelen te bereiken die men zichzelf heeft gesteld. Denk maar aan een project waaraan mensen werken waar ze enthousiast over zijn. Deze medewerkers worden zelden moe en kunnen lange dagen maken.

Wanneer mensen de vrijheid krijgen over de eigen taken en doelen, nemen de energieniveaus direct toe omdat ze focus hebben op de doelen en de resultaten en deze willen bereiken. Werken vanuit de drijfveren verhoogt zo het energieniveau en daarmee de prestaties.

5. Het maakt mensen gelukkiger

Onze drijfveren zorgen voor vastberadenheid iets te bereiken. En wanneer we daarin slagen, voelen we ons gelukkig met het resultaat. Wanneer we daarom blijven werken vanuit onze drijfveren, blijven we gemotiveerd om doelen te stellen en deze te bereiken en zijn we gelukkiger dan voorheen.

6. Het is besmettelijk

Gemotiveerde mensen werken besmettelijk op hun collega’s. Wanneer iemand binnen een team duidelijk gemotiveerd is en werkt vanuit de eigen drijfveren, straalt dit af op de andere teamleden waardoor ook deze meer betrokken en gemotiveerd worden. Onderzoek van Lifehacker toont dit ook aan. Wanneer een van de teamleden gedreven en betrokken is, reageren de andere teamleden eerder positief op diens sociale invloed.

7. Het geeft mensen zelfvertrouwen

Medewerkers die weinig zelfvertrouwen hebben blijven doorgaans in hun comfortzone zitten en gaan geen enkele uitdaging aan. Dit verkleint de kans de doelen te behalen wezenlijk. Natuurlijk moeten niet alle medewerkers de dagelijkse routine vergeten en alleen maar nieuwe dingen uitproberen. Maar wanneer medewerkers werken aan het doel vanuit hetgeen hen drijft, durven ze uit hun comfortzone te komen.

Zonder gemotiveerde en betrokken medewerkers wordt het nagenoeg onmogelijk om de gestelde doelen en ambities binnen de organisatie te behalen. Werken vanuit de drijfveren van de medewerkers vergroot hun motivatie en betrokkenheid enorm en is essentieel in het behalen van de organisatiedoelen.