Werkgeluk noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen

By 20/03/2022blog

Omarm je medewerkers, ze zijn het waard!

Werkgeluk is noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen

Als je als organisatie in de komende jaren mensen wilt vinden én behouden, moet je je medewerkers omarmen en werk maken van werkgeluk. Dit om leegloop te voorkomen en een aantrekkelijk werkgever te zijn voor nieuwe talenten. De komende generaties zoeken een werkgever die zich bezighoudt met hún geluk en welzijn. Hoog tijd om na te denken hoe je je medewerkers gelukkig maakt en duurzaam kunt verbinden aan jouw organisatie.

De grootste uitdaging voor alle organisaties in het komende decennium:
het vinden en behouden van mensen

De komende jaren is het vinden en behouden van mensen voor alle organisaties een enorme uitdaging. Het niet kunnen vinden van nieuwe talenten en het behouden van de bestaande medewerkers staat niet alleen de groei in de weg, maar in de nabije toekomst zelfs de continuïteit van organisaties. Door een tekort aan medewerkers, neemt de werkdruk toe. Hierdoor wordt het vertrek van andere medewerkers bespoedigd, waardoor er nog meer werkdruk ontstaat voor de blijvers. Ook de productiviteit neem af door het tekort aan medewerkers. Hierdoor komt de kwaliteit en omzet verder onder druk te staan. Het niet inspelen op de individuele behoeftes van de medewerkers versterken deze nadelige effecten enorm. Tijd om je medewerkers te koesteren en te werken aan werkgeluk.

Werkgeluk werkt!

Medewerkers anno 2022 willen betekenisvol werk doen. Ze willen zich persoonlijk ontwikkelen en doen waar ze goed in zijn. Maar ze willen ook een prettige werkomgeving en leuke collega’s. Om mensen te behouden is het daarom belangrijk een omgeving te creëren waarin de medewerkers zich thuis voelen, als team elkaar versterken en waarbij ze zich individueel van hun beste kant kunnen laten zien. Werkgeluk speelt hierbij een hele belangrijke rol.

Mensen functioneren beter en bereiken meer als ze lekkerder in hun vel zitten. Zo zorgen gelukkige medewerkers voor een sterk merk en gezonde organisatie. Onderzoek heeft dit meermaals aangetoond. Betrokken en bevlogen medewerkers verhogen de klanttevredenheid en verbeteren de prestaties van de organisatie. Als je medewerkers  niet gelukkig zijn in je organisatie, hoe kunnen je klanten dan gelukkig worden van jouw organisatie? Werkgeluk draagt enorm bij aan het succes van iedere organisatie.

Goede mensen worden weggejaagd

Het behouden van mensen is een enorme uitdaging. Zeker nu wordt er door veel concurrenten gevist in dezelfde vijver met talenten. The war on talent is in volle gang en het benaderen van potentiële werknemers bij de buurman is meer regel dan uitzondering. En het werkt, want menig werknemer is al gewisseld van werkgever in het afgelopen jaar. En natuurlijk vertrekken de besten het eerst, want daar wordt het meeste op gejaagd. Werkgevers werken er vreemd genoeg zelf aan mee en zetten de achterdeur wijd open. Juist in een tijd waarin je je medewerkers moet koesteren, jagen veel werkgevers hun medewerkers weg door te veel focus op geld verdienen en te weinig aandacht voor het werkgeluk van de medewerkers. De volgende twee voorvallen uit de praktijk illustreren dat.

Een succesvol en snel groeiend productiebedrijf heeft met spoed nieuwe mensen nodig. Er was al meer werk dan ze aankonden en onlangs hebben ze een nieuwe klant verworven die een megaopdracht bij hen heeft neergelegd. Nog meer extra werk dus. Nieuwe mensen worden echter niet gevonden en de druk op de bestaande medewerkers wordt alsmaar groter. Verschillende specialisten overwegen al om op te stappen, solliciteren elders of worden benaderd door recruitmentbureaus. De focus bij de directie ligt meer op geld verdienen dan op het welzijn van de medewerkers en hun werkgeluk. De medewerkers voelen zich niet begrepen en gewaardeerd. Het is daardoor voor velen gemakkelijk om het vertrouwde honk te verlaten.

Een ander voorbeeld betreft een grote facilitaire dienstverlener. Daar is ook een ernstig tekort aan mensen. Medewerkers worden daarom tijdelijk op een andere plek of in een functie geplaatst om het gat op te vullen en het capaciteitsprobleem tijdelijk op te lossen. Dit gebeurt zonder overleg met de betroffen medewerkers. Deze mensen voelen zich op deze nieuwe plek niet op hun gemak, zijn niet gelukkig en voelen zich niet gehoord. Ze gaan op zoek naar iets anders. Natuurlijk buiten de huidige werkgever. Het capaciteitsprobleem wordt zo alleen maar groter in plaats van kleiner. Er wordt geen rekening gehouden met de individuele behoeftes van de medewerkers, met alle nadelige gevolgen van dien.

Kleine dingen maken gelukkig

Het creëren van betrokkenheid, verbondenheid en optimale samenwerking is cruciaal en extra complex nu de fysieke afstand groter is dan ooit. Het is juist nu essentiëler dan ooit om je medewerkers te omarmen en werken aan werkgeluk. Het zit ‘m soms in kleine dingen. Luister eens wat vaker écht naar je medewerkers en krijg inzicht in wat ze nodig hebben, wat hen energie geeft en wat hen gelukkig maakt.

Een van de behoeftes van medewerkers tegenwoordig is flexibiliteit. Zo ook in het voorbeeld van het eerder genoemde productiebedrijf. De medewerkers willen graag van vier naar vijf ploegendiensten. Dat past beter in hun persoonlijke planning en het geeft een fijnere werk-privé balans. Ondanks dat dit een hoop extra administratie met zich meebrengt en het wellicht extra geld kost, besluit de directie hier op in te gaan. De medewerkers zijn blij omdat hun werkgever begrip voor hen heeft en tegemoet komt aan de behoeftes. In onze blog ‘Hoe houd je ze binnenboord?‘ geven we meer tips wat je kunt doen als werkgever om mensen aan je te binden.

Dat luisteren werkt en eenvoudig tot meer werkgeluk kan leiden, illustreert ook het volgende praktijkvoorbeeld. Een ontwikkelteam van een succesvolle creatieve IT-organisatie in online business bespreekt met elkaar de taken van ieder teamlid i.c.m. hun drijfveren, competenties en bijbehorende energielevels. Waar krijg iedereen energie van en waar lopen ze op leeg. Uit de sessie blijkt dat twee teamleden het vreselijk vinden om programmatuur te testen en de code van collega’s te beoordelen. Ze vinden het moeilijk hen te wijzen op fouten en ervaren het als betweterig. Twee andere teamleden vinden dat werk juist geweldig. Ze leren er veel van en het geeft energie om samen een betere oplossing te bedenken. Men besluit het werk iets anders in te delen en aan te passen aan de behoeftes van de verschillende teamleden. Het gevolg is gelukkige en energieke teamleden. Werkgeluk zit ‘m soms in kleine dingen.

Werkgeluk als statement

Ook het vinden van nieuwe medewerkers is in de huidige werknemersmarkt behoorlijk lastig. Waarom zou dat ene toptalent voor jou moeten kiezen? Wat heb je hem of haar nou eigenlijk te bieden? Interessant werk, een leuk team, een goed salaris, flexibele werktijden en elke vrijdagmiddag een borrel? Het helpt wel, maar is niet onderscheidend. Wat nodig is, is een heldere filosofie op hoe je met mensen omgaat. Hoe de organisatie inspeelt op individuele behoeftes en hoe je werkt aan het geluk en plezier van iedere werknemer. Dat maakt dat talanten voor jou kiezen als werkgever.

Voor veel organisaties klinkt werkgeluk als zweverig en overdreven filosofisch. Maar werkgeluk is juist praktisch en het gaat over het koesteren van je medewerkers. Over de wil om rekening te houden met de individuele behoeftes van mensen. In de toekomst zijn de bedrijven die focus hebben op gelukkige medewerkers, de winnaars in de wedloop om talenten te vinden en te behouden.

Meer weten over werkgeluk? Vraag de gratis white paper aan!

Je kunt op verschillende manieren werken aan werkgeluk en het geluksgevoel van de medewerkers vergroten. We hebben de belangrijkste tips verzameld in de white paper – Tips om werkgeluk te vergroten. Deze kun je gratis aanvragen door je mailadres in te vullen en op ‘White paper aanvragen’ te klikken. Je ontvangt dan automatisch een email met daarin een link om de white paper te downloaden.

Keep me posted

Hou mij op de hoogte over met tips en ontwikkelingen voor het vinden en behouden van de beste medewerkers!